Analny Masturbator �elowy Plug-N-Joy

Analny Masturbator �elowy Plug-N-Joy jest wykonany z mi�ego w dotyku materia�u �elowego. �wietny dla os�b zaczynaj�cych przygod� z sexem analnym!

Analny Masturbator �elowy Plug-N-Joy

Masturbatory analne z tej serii maj� kilka podstawowych cech:

  • Dzi�ki specjalnemu uformowaniu sto�ka doskonale wsuwa si� do otworu!
  • Zako�czenie uniemo�liwia jego samoistne wysuwanie si�!
  • Stopka umo�liwia ustawienie masturbatora w pozycji pionowej!
  • Zapobiega ca�kowitemu wpadni�ciu do otworu!

Korzystaj gdzie i kiedy tylko chcesz..

Mo�na go u�ywa� nawet podczas codziennych obowi�zk�w. Jest niewidoczny pod ubraniem i bielizn�!

Dane techniczne:

  • D�ugo��: 11 cm
  • �rednica: od 1,5 do 3,5 cm
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
49,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.