Be Lover - �el intymny na bazie wody

Be Lover to lubrykant i �el do masa�u marki SHS b�d�cy zupe�n� nowo�ci� na �wiatowym rynku. Jest bezbarwny, bezsmakowy i bezzapachowy. Zobacz, jak sprawuje si� ten innowacyjny lubrykant w praktyce!

Be Lover - �el intymny na bazie wody

Na bazie wody, czy sylikonu?

Na rynku dost�pne jest multum przer�nych lubrykant�w. Najpopularniejszym ich podzia�em s� te, stworzone na bazie wody oraz drugie, kt�re powsta�y na bazie sylikonu. Mimo, �e mo�e Ci si� wydawa�, �e to bez znaczenia, to jednak r�nica jest spora. Lubrykanty na bazie sylikonu maj� inn� konsystencj�. S� g�stsze, nieraz bardziej lepkie i wiele os�b uwa�a je za lepsze. Jednak skuteczno�ci� nie r�ni� si� od wodnych, a nios� ze sob� wiele niedogodno�ci. S� trudne do zmycia, nie mo�esz u�ywa� ich z zabawkami erotycznymi i nie raz zostawiaj� trudne do sprania plamy na materiale.

Lubrykanty na bazie wody s� bezpieczne dla sk�ry i nie wywo�uj� uczule�. Mo�esz stosowa� je z prezerwatywami, s� znacznie bardziej naturalne i uniwersalne ni� ich sylikonowe odpowiedniki.

Be Lover - �el intymny na bazie wody

Be Lover Gel - optymalny po�lizg

Be Lover Gel jest lubrykantem skomponowanym tak aby spe�nia� wszystkie kryteria skuteczno�ci, bezpiecze�stwa i higieny. Sprawdza si� zar�wno jako nawil�enie podczas stosunku seksualnego jak i zwyk�ego masa�u. Jest zupe�nie neutralny - bezbarwny, bezzapachowy i bezsmakowy, aby umo�liwi� Ci w pe�ni naturalne do�wiadczenia. Dodatkowo ma optymaln�, jedwabist� konsystencj�, dzi�ki czemu uzyskasz idealny po�lizg. Nie za rzadki ani nie lepi�cy si�, aby zapewni� Ci pe�en komfort. Doskonale sprawdza si� do ka�dego rodzaju mi�o�ci, oralnej, analnej jak i z wykorzystaniem zabawek erotycznych. Jest d�ugotrwa�y.

Opakowanie Be Lover jest bardzo ekonomiczne i wygodne. Wieczko butelki jest przymocowane do niej, �eby� nie musia� si� martwi� �e je zgubisz w po�cieli. Dodatkowo jest dyskretne i mo�esz przechowywa� je wraz z innymi kosmetykami.

Be Lover jest lubrykantem nie powoduj�cym uczule�. Zosta� przetestowany dermatologicznie, by spe�ni� wszelkie wymogi bezpiecze�stwa.

Be Lover - �el intymny na bazie wody

Zalety Be Lover Gel:

  • stworzony na bazie wody,
  • bezzapachowy, bezbarwny i bezsmakowy,
  • zbalansowane pH naturalne dla sk�ry miejsc intymnych,
  • optymalna konsystencja ,
  • bezpieczny do stosowania z zabawkami erotycznymi i prezerwatywami,
  • nieplami�cy,
  • d�ugotrwa�y, ale te� �atwy do zmycia,
  • �agodzi podra�nienia powsta�e w wyniku otar�,
  • doskona�y zar�wno do stosunku jak i masa�u,
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
30,00 z� 24,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.