Delay Gel - �el op�niaj�cy

Delay Gel to nowoczesny preparat, kt�ry odracza moment ejakulacji, zmniejsza uczucie b�lu i znacznie zwi�ksza przyjemno�� dozna� seksualnych.

Dla wielu m�czyzn, jak r�wnie� dla ich partnerek olbrzymi problem stanowi wcze�niejsza ejakulacja. Wcze�niejsza ejakulacja okre�la si� zjawisko wcze�niejszego ni� po��dane wytrysku nasienia, a stan ten sprowadza do�wiadczenia seksualne do kr�tkotrwa�ego prze�ycia, podczas kiedy obie strony pragn�yby zaznania d�ugotrwa�ej przyjemno�ci. Nasz ekskluzywny coolMann Delay Gel zmniejsza chwilowo wrazliwo�� �o��dzia dzia�aj�c na niego w spos�b znieczulaj�cy, co pomaga w przesuni�ciu momentu wytrysku nasienia..

Delay Gel

Idealne rozwi�zanie dla Ciebie, je�li:

  • Wytrysk z du�ym op�nieniem!
  • Pe�na 100% potencja!
  • Doznania silne jak nigdy wcze�niej!
  • Optymalny rozmiar cz�onka!

Jak dzia�a Delay Gel?

Sk�adniki zawarte w Delay Gel sprawiaj�, �e zako�czenia nerwowe w cia�ach jamistych Twojego penisa os�abiaj� si�, penis staje si� znieczulony przez co stosunek trwa duzo d�u�ej, przy jednoczesnym silnym nap�ywie krwi do penisa. Od innych �rodk�w tego typu ten r�ni si� zadziwiaj�cym efektem dzia�ania sk�adnika o nazwie HYPERICUM PERFORATUM i AVENA SATIVA, dzi�ki temu pierwszemu nap�yw krwi do penisa jest silny jak nigdy dot�d, dzi�ki temu drugiemu, os�abiaj� si� cia�a jamiste odpowiedzialne za odczucie orgazmu. To niewiarygodnie, jaki efekt daje odpowiednie wywa�enie obu tych sk�adnik�w w Delay Gel.

Zachwycona partnerka!

Twoja partnerka b�dzie zachwycona! Odkryj, co znaczy d�ugi nami�tny sex, robienie rzeczy, o kt�rych samo my�lenie doprowadza�o Ci� do orgazmu.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
80,00 z� 69,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.