Dyskretne zakupy w SkrytePragnienia.pl

Dyskretna paczka

Dyskretna paczka

Przesy�ka zapakowana jest w zwyk�y szary pocztowy papier lub b�belkow� kopert�, �aden jej element nie sugeruje zawarto�ci. Nazwa nadawcy przesy�ki tak�e jest w pe�ni dyskretna!

Dyskretny odbi�r paczki

Paczka mo�e by� r�wnie� dostarczona na 3 wyj�tkowo dyskretne sposoby:

  • Najpopularniejszy to przyj�cie listonosza bezpo�rednio na podany przez Ciebie adres i odebranie paczki, jednak w tej najprostszej opcji paczk� mo�e np. odebra� kto� z rodziny.
  • Nast�pna mo�liwo�� na poczcie nazywa sie 'do rak w�asnych', listonosz przychodzi do domu i paczk� przeka�e Tylko osobie kt�ra jest podana w zam�wieniu.
  • Trzecia najdyskretniejsza mo�liwo�� to 'poste restante', paczka przychodzi do twojego urz�du pocztowego i tam na Ciebie czeka, nie dostaniesz tak�e �adnego zawiadomienia w miejscu zamieszkania. Paczka nie jest awizowana w miejscu zamieszkania, po prostu czeka na Ciebie dyskretnie na poczcie.
    Wa�ne: 'poste restante' + wymaga podania numeru urz�du pocztowego.

Twoja prywatno��

Twoje dane osobowe chronione s� zgodnie z Ustaw� o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustaw� o �wiadczeniu us�ug drog� elektroniczn� (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.