Gra dla par Gra Wst�pna

Gra karciana o lekkim pod�o�u erotycznym, przeznaczona dla par w ka�dym wieku, kt�re chc� urozmaici� sw�j zwi�zek lub po prostu prze�y� nowe, niepowtarzalne i nami�tne chwile z ukochan� osob�. Dzi�ki tej grze nami�tno�� w Waszej sypialni b�dzie wci�� rozpalana na nowo.

W grze znajduj� si� 54 karty podzielone na 2 zestawy - dla Niej i dla Niego. Karty zawieraj� zadania dotycz�ce r�nego rodzaju mi�osnych zabaw, kt�re "Ona i On" b�d� wzajemnie dla siebie wykonywa�. Do gry do��czyli�my r�wnie� specjalne rekwizyty s�u��ce do wykonania zada�: delikatny olejek do masa�u oraz dwie aksamitne wst��ki.

W zale�no�ci od upodoba� klient�w oraz czasu, jaki chc� przeznaczy� na sam� gr�, przygotowali�my a� 7 sposob�w rozgrywki

Gra dla par Gra Wst�pna

Gra zawiera:

  • 54 Karty, na kt�rych znajduj� si� opisy ma�ych i wi�kszych przyjemno�ci erotycznych, o kt�re toczy� si� b�dzie mi�dzy Wami rozgrywka.
  • Delikatny olejek do masa�u, kt�ry spowoduje, �e wsp�lny dotyk stanie si� jeszcze przyjemniejszy i zapewni udane igraszki mi�osne.
  • 2 aksamitne wst��ki, kt�rych u�yjecie do realizacji niekt�rych zada�.
  • Zasady gry, zawieraj�ce a� 7 mo�liwo�ci rozgrywki, o r�nym poziomie trudno�ci, dzi�ki kt�rym gra towarzyszy� Wam mo�e tak�e poza sypialni�.
Gra dla par Gra Wst�pna

Gra Wst�pna to eksluzywna gra, kt�ra:

  • proponuje szeroki wachlarz sprawdzonych technik erotycznych,
  • pobudza wyobra�ni� i uruchamia wszystkie zmys�y rozkoszy,
  • pomaga roz�adowa� napi�cie ca�ego dnia, przygotowuj�c �wietny grunt pod wieczorne spotkanie,
  • gwarantuje naprawd� nami�tne chwile.
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
69,90 z� 59,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.