Gra dla par S�odkie Igraszki

Gra S�odkie Igraszki jest czym� niesamowitym dla ka�dej pary. Rozgrywka opiera si� na zabawach u�yciem czekolady do cia�a. Zasadniczym elementem gry s� 54 karty z opisami zada� do wykonania. Zosta�y one podzielona na cztery zestawy od zmys�owych po bardziej "pikantne".

W grze znalaz�y si� tak�e ciekawe gad�ety (kajdanki oraz opaska na oczy), kt�re jeszcze bardziej urozmaic� rozgrywk�. W zale�no�ci od upodoba� klient�w oraz czasu, jaki chc� przeznaczy� na sam� gr�, przygotowali�my a� 7 sposob�w rozgrywki. Poza wymienionymi elementami w zestawie znajduj� si� r�wnie�: plansza, kostka, pionki oraz zasady gry.

Gra dla par S�odkie Igraszki

Do wykonania zada� s�u�y do��czony do gry specjalny flamaster z jadalnym czekoladowym nadzieniem (tzw. czekolada do cia�a).

Gra dla par S�odkie Igraszki

Gra zawiera:

  • Ekskluzywne karty (54 szt.)zawieraj�ce smakowite zadania erotyczne, o kt�re toczy� si� b�dzie mi�dzy Wami rozgrywka.
  • Flamaster z jadalnym nadzieniem do malowania cia�a, kt�re os�odzi Wam wykonywanie zada�.
  • Kajdanki z futerkiem, kt�re wprowadz� do rozgrywki nutk� pikanterii.
  • Aksamitn� wst��k�, kt�ra u�yta do realizacji niekt�rych zada� pomo�e wyostrzy� Wam zmys� dotyku.
  • Plansz�, pionki i kostk� - niezb�dne do niekt�rych wariant�w rozgrywki.
  • Zasady gry zawieraj�ce a� 7 mo�liwo�ci rozgrywki, o r�nym poziomie trudno�ci, kt�re sprawi�, �e gra towarzyszy� Wam mo�e wiele razy.
Gra dla par Gra Wst�pna

S�odkie Igraszki to ekskluzywna gra, kt�ra:

  • gwarantuje s�odk� i smakowit� przygod� w sypialni,
  • zapewnia wiele rado�ci ze wsp�lnych igraszek,
  • pobudza wyobra�ni� i uruchamiaj� wszystkie zmys�y rozkoszy,
  • jest radosnym wst�pem do pikantnego zako�czenia.
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
89,90 z� 79,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.