Gra erotyczna Gor�ce Igraszki + wibrator + prezerwatywa

Osoby kt�re gra�y w gr� Rozkosz na pewno si� nie zawiod� na grze Gor�ce igraszki. Gra ta jest zupe�nie inna od gry Rozkosz. Podstawow� r�nic� jest brak planszy i pionk�w oraz inne polecenia do wykonania. Gra si� tylko kartami i do��czonymi gad�etami co jest o wiele wygodniejsze, praktycznie ca�e ��ko jest do waszej dyspozycji.

Gra erotyczna Gor�ce Igraszki

Oryginalny spos�b na nud�

Pomy�la�e� co b�dziecie robi�, gdy za oknem b�dzie nieciekawie? B�dziecie siedzie� w domu i si� nudzi�? Nie pozw�l, aby pogoda popsu�a wam wiecz�r przeczytaj opis do ko�ca i ciesz si� wolnym czasem, nawet wtedy gdy pogoda nie dopisze.

Idealny prezent na ka�d� okazj�

Rocznica? Urodziny? Zbli�aj� si� wielkimi krokami? Pomy�l ju� teraz co b�dziecie robi� i co dasz swojej ukochanej na prezent.

Znowu dasz r�e?

A mo�e znowu zabierzesz j� na kolacje czy drinka? Znowu b�dziecie robi� to samo co rok temu? Pami�taj, �e kobiety nie lubi� przewidywalnych facet�w. Zaskocz j� w ten Dzie� i poka� �e potrafisz wymy�li� co� ekscytuj�cego i podniecaj�cego! Ta gra sprawi �e b�dziecie pami�ta� ten Dzie� na d�ugo.

Koniec z nie�mia�o�ci�

Je�li nie potrafi�e� powiedzie� partnerowi/partnerce na co masz ochot� lub po prostu nie przechodzi�o ci to przez j�zyk to musisz koniecznie kupi� t� gr� bo tutaj za Ciebie wszystko powie kostka! Gra zlikwiduje u Was wszelkie zahamowania i wtedy odkryjecie �wiat Rozkoszy.

Gra erotyczna Gor�ce Igraszki

Nie wiesz jak sp�dzi� mi�o wiecz�r?

Nic prostszego wystarczy np: przyrz�dzi� skromna kolacyjk�, kupi� butelk� dobrego wina b�d� innego trunku kt�ry pijecie, zapali� do��czone �wieczki zapachowe, wr�czy� r�yczk� i zaprosi� do gry. Sukces gwarantowany! Twoja ukochana kobieta zapami�ta na d�ugo t� noc!

 • Jeste� nie�mia�y/a?
 • Nie masz odwagi powiedzie� Partnerce/Partnerowi czego pragniesz?
 • Nie przechodzi Ci to przez gard�o?
 • Wasze �ycie erotyczne sta�o si� zbyt monotonne?

Zasady i przyk�adowe karty

Gra sk�ada si� z 3 poziom�w, ka�dy z nich ma inny stopie� prze�ywania rozkoszy. Gr� mo�na rozpocz�� od dowolnego poziomu - decyzja nale�y do uczestnik�w.

 • Poziom 1 Flirt
  Gra erotyczna Gor�ce Igraszki
 • Poziom 2 Igraszki
  Gra erotyczna Gor�ce Igraszki
 • Poziom 3 Gor�ce szale�stwo
  Gra erotyczna Gor�ce Igraszki

W sk�ad zestawu wchodz�:

 • pude�ko,
 • 4 pude�eczka na karty,
 • du�e karty: a� 90 sztuk!,
 • instrukcja,
 • kostka do gry,
 • pi�rko,
 • chusta,
 • prezerwatywa,
 • wibrator,

Prezerwatywa w zestawie:

Prezerwatywy Durex PLEASUREMAX - pr��kowane z wypustkami - zapewniaj� maksymalnie d�ugi seks i niesamowite doznania obu partnerom. Po��czenie pr��k�w i wypustek z kszta�tem easy-on, u�atwiaj�cym zak�adanie, zapewnia udany seks i stwarza niezapomniane wra�enia i odczucia, zmieniaj�c ju� na zawsze Wasza intymno��.

Gra erotyczna Gor�ce Igraszki Gra erotyczna Gor�ce Igraszki

Idealna niespodzianka na ka�d� okazj�

Gra nadaje si� idealnie na prezent na 18-nastke, na Dzie� Kobiet, na rocznice �lubu b�d� narzecze�stwa na wiecz�r panie�ski i kawalerski. Praktycznie nadaje si� na prezent na ka�d� okazj�.

 • Chcesz zaskoczy� Partnerk�/Partnera?
 • Chcesz prze�y� niesamowit� noc wra�e�?
 • Chcesz us�ysze� �e by�a to najlepsza noc w �yciu Twojej drugiej po��wki?
 • Chcesz uczci� jak�� okazje, ale nie masz kompletnie pomys�u jak zaskoczy� Partnerk�/Partnera?
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
79,90 z� 59,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.