Gra planszowa dla doros�ych Rozkosz + gratis

Ta gra planszowa dla doros�ych sprawia, �e zar�wno m�czy�ni jak i kobiety ch�tnie rozpoczn� "niewinn�" gr� i pozwol� wprowadzi� si� w erotyczny nastr�j. Gra niezwykle pobudza zmys�y i jest doskona�ym sposobem, aby przekaza� partnerowi czego pragniemy oraz dowiedzie� si� czego oczekuje nasz partner. Ta gra likwiduje r�wnie� wszelkie zahamowania.

Gra planszowa dla doros�ych Rozkosz + gratis

Oryginalny spos�b na nud�

Pomy�la�e� co b�dziecie robi�, gdy za oknem b�dzie nieciekawie? B�dziecie siedzie� w domu i si� nudzi�? Nie pozw�l, aby pogoda popsu�a wam wiecz�r przeczytaj opis do ko�ca i ciesz si� wolnym czasem, nawet wtedy gdy pogoda nie dopisze.

Idealny prezent na ka�d� okazj�

Rocznica? Urodziny? Zbli�aj� si� wielkimi krokami? Pomy�l ju� teraz co b�dziecie robi� i co dasz swojej ukochanej na prezent.

Znowu dasz r�e?

A mo�e znowu zabierzesz j� na kolacje czy drinka? Znowu b�dziecie robi� to samo co rok temu? Pami�taj, �e kobiety nie lubi� przewidywalnych facet�w. Zaskocz j� w ten Dzie� i poka� �e potrafisz wymy�li� co� ekscytuj�cego i podniecaj�cego! Ta gra sprawi �e b�dziecie pami�ta� ten Dzie� na d�ugo.

Gra planszowa dla doros�ych Rozkosz + gratis

Koniec z nie�mia�o�ci�

Je�li nie potrafi�e� powiedzie� partnerowi/partnerce na co masz ochot� lub po prostu nie przechodzi�o ci to przez j�zyk to musisz koniecznie kupi� t� gr� bo tutaj za Ciebie wszystko powie kostka! Gra zlikwiduje u Was wszelkie zahamowania i wtedy odkryjecie �wiat Rozkoszy.

Nie wiesz jak sp�dzi� mi�o wiecz�r?

Nic prostszego wystarczy np: przyrz�dzi� skromna kolacyjk�, kupi� butelk� dobrego wina b�d� innego trunku kt�ry pijecie, zapali� do��czone �wieczki zapachowe, wr�czy� r�yczk� i zaprosi� do gry. Sukces gwarantowany! Twoja ukochana kobieta zapami�ta na d�ugo t� noc!

 • Jeste� nie�mia�y/a?
 • Nie masz odwagi powiedzie� Partnerce/Partnerowi czego pragniesz?
 • Nie przechodzi Ci to przez gard�o?
 • Wasze �ycie erotyczne sta�o si� zbyt monotonne?

W jednym zdaniu

Jest to gra dla dwojga. Gr� zaczynacie ubrani, a ko�czycie z "papieroskiem" w ustach.

Rozszerzony opis

Do gry podchodzicie w ubraniu , jednak po kilku rzutach kostka jeste�cie nadzy :) To jak si� rozbierzecie i kiedy, zdecyduje kostka, zreszt� jak o wszystkim w tej grze decyduje kostka lub karty. Ilo�� p�l o jak� przemieszcza si� gracz zale�y od ilo�ci wyrzuconych na kostce oczek i p�l na kt�rych si� staje. Specjalnie oznaczone pola pozwalaj� przesun�� si� kilka p�l do przodu lub to ty�u a nawet cofn�� si� na START.

Og�lnie jest 89 p�l , a 44 pola to pola akcji, czyli albo jaka� gra po kt�rej dostaniesz zadanie albo z g�ry narzucone zadanie. Do realizacji tych zada� b�dzie potrzebne do��czone do gry pi�rko lub Twoja d�o�, usta, j�zyk itp... S� te� pola nie zwi�zane z erotyk� - ale jest ich ma�o.

Gra sk�ada si� z:

 • pude�ka,
 • du�ej planszy A3,
 • pionk�w,
 • pi�rka,
 • kostki do gry,
 • talii kart,
 • instrukcji do gry.

Gratisy:

 • 2 zapachowe �wieczki kt�re wprowadz� was w niesamowity nastr�j,
 • firmowa zapalniczka,
 • r�yczka, kt�r� b�dziesz m�g� wr�czy� swojej partnerce.

Podsumowanie

Celem gry jest g��wnie dobra zabawa i dostarczenie niesamowitych dozna� o jakich wcze�niej nawet nie marzy�e�! Osoba, kt�ra pierwsza dotrze na met� wykona ostatni rzut kostka po kt�rym na pewno szybko nie za�niecie.

Je�li raz zagracie w t� gr� to gwarantuje ze zrobicie "rewan�" nast�pnego dnia. Gra jest tak zbudowana �e za ka�dym razem b�dzie inna od poprzedniej , tak�e nie ma monotonii.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
59,90 z� 49,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.