Jojo - Wibruj�cy stymulator �echtaczki i pkt. G

Jojo to wibruj�cy stymulator �echtaczki i pkt. G, kt�rego unikalna okr�g�a konstrukcja pozwala na jednoczesn� stymulacj� �echtaczki i punktu G. Podczas penetracji zawsze dotyka �echtaczki. Gwarantowane 360 stopni rozkoszy. Mocno wibruj�ca kula!

Jojo - Wibruj�cy stymulator �echtaczki i pkt. G

Wibruj�cy masa�

Zamie� pier�cie� w kszta�cie cz�onka na standardowy pier�cie�, a otrzymasz wibruj�cy dysk do masa�u. Produkt idealny do stosowania podczas czu�ej gry wst�pnej wraz z parterem, albo partnerk� lub do u�ytku solowego.

Przyjemny w dotyku

Silikon w dotyku jest mi�kki jak prawdziwa sk�ra, ogrzewa si� szybko i zatrzymuje ciep�o d�u�ej ni� inne materia�y. Jest bezzapachowy, bezsmakowy, nieporowaty i wolny od substancji zmi�kczaj�cych.

�atwy w utrzymaniu higieny

Ponadto wszystkie nasze produkty s� hipoalergiczne i �atwe w czyszczeniu - wystarczy przemy� je ciep�� wod� i �agodnym myd�em.

Feelz Toys

Feelz Toys - najwy�sza jako��

Produkty firmy Feelz Toys to zabawki erotyczne cechuj�ce si� najwy�sz� jako�ci� wykonania jak i zastosowanych materia��w. S� one wykonane w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. Materia� ten jest najlepszym i najbezpieczniejszym materia�em, jaki mo�e by� zastosowany w produktach erotycznych. Ten sam materia� znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych produktach, produkowanych na przyk�ad przez przemys� spo�ywczy i medyczny. W�a�nie dlatego wyroby sygnowane logiem Feelz Toys s� znane na ca�ym �wiecie a marka jest uznawana za �wiatowego lidera w�r�d producent�w gad�et�w erotycznych.

Jojo - Wibruj�cy stymulator �echtaczki i pkt. G

Dane techniczne:

  • Nap�d: 3 mikro baterie (za��czono 6 dodatkowych baterii)
  • Materia�: 100% najwy�szej jako�ci silikon medyczny
  • Kolor: fioletowy
  • �rednica pier�cienia: 7,5 cm
  • �rednica dildo: 2,5 cm d�ugo�� 9 cm

Certyfikat bezpiecze�stwa

Produkty firmy Feelz Toys s� najbardziej kreatywnymi, przyjaznymi dla �rodowiska i bezpiecznymi produktami erotycznymi dost�pnymi obecnie na rynku. Wszystkie nasze produkty posiadaj� oznakowanie CE i spe�niaj� wszystkie wymagania unijnej dyrektywy RoHS.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
204,90 z� 184,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.