Kulki analne Feelz Toys

Kulki analne Feelz Toys to kulki analne o wysokiej jako�ci i funkcjonalno�ci. Kulki wk�adane s� w odbyt podczas masturbacji lub stosunku. W chwili szczytowania kulki usuwane s� z odbytu, aby zwi�kszy� intensywno�� orgazmu. Te atrakcyjne, nowoczesne i ergonomiczne kulki analne s� wykonane w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. S� niezwykle mi�kkie, ca�kowicie g�adkie, a ich pr��kowana powierzchnia zapewnia dodatkow� stymulacj�.

Kulki analne Feelz Toys

Feelz Toys - najwy�sza jako��

Produkty firmy Feelz Toys to zabawki erotyczne cechuj�ce si� najwy�sz� jako�ci� wykonania jak i zastosowanych materia��w. S� one wykonane w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. Materia� ten jest najlepszym i najbezpieczniejszym materia�em, jaki mo�e by� zastosowany w produktach erotycznych. Ten sam materia� znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych produktach, produkowanych na przyk�ad przez przemys� spo�ywczy i medyczny. W�a�nie dlatego wyroby sygnowane logiem Feelz Toys s� znane na ca�ym �wiecie a marka jest uznawana za �wiatowego lidera w�r�d producent�w gad�et�w erotycznych.

Feelz Toys

Dane techniczne:

  • D�ugo��: 24,5 cm
  • �rednica: 2,0 cm
  • Kolor: fioletowy
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
69,90 z� 54,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.