Desi Love Balls - Kulki Waginalne

Desi Love Balls to kulki waginalne do codziennego u�ytku b�d�ce synonimem g��bokiej kobiecej rozkoszy. Desi Love Balls zapewni� kobiecie masa� erotyczny i trening mi�ni okolic pochwy.

Kulki Waginalne

Przywr�c� Ci rado�� z seksu!

Jest to przyjemny i dyskretny trening, kt�ry przywr�ci Paniom rado�� z seksu i obdarzy przyjemno�ci� ich partner�w.

Idealne dla ka�dej kobiety

Desi Love Balls pomagaj� �wiczy� intymne mi�nie i maj� dzia�anie terapeutyczne. Poprawiaj� kondycj� mi�ni u kobiet z opadaj�c� macic�, w okresie menopauzy lub u Pa� po porodzie.

Feelz Toys

Feelz Toys - najwy�sza jako��

Produkty firmy Feelz Toys to zabawki erotyczne cechuj�ce si� najwy�sz� jako�ci� wykonania jak i zastosowanych materia��w. S� one wykonane w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. Materia� ten jest najlepszym i najbezpieczniejszym materia�em, jaki mo�e by� zastosowany w produktach erotycznych. Ten sam materia� znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych produktach, produkowanych na przyk�ad przez przemys� spo�ywczy i medyczny. W�a�nie dlatego wyroby sygnowane logiem Feelz Toys s� znane na ca�ym �wiecie a marka jest uznawana za �wiatowego lidera w�r�d producent�w gad�et�w erotycznych.

Dane techniczne:

  • Kolor: fioletowy
  • �rednica: 3 cm

Przyjemny w dotyku

Silikon w dotyku jest mi�kki jak prawdziwa sk�ra, ogrzewa si� szybko i zatrzymuje ciep�o d�u�ej ni� inne materia�y. Jest bezzapachowy, bezsmakowy, nieporowaty i wolny od substancji zmi�kczaj�cych.

�atwy w utrzymaniu higieny

Ponadto wszystkie nasze produkty s� hipoalergiczne i �atwe w czyszczeniu - wystarczy przemy� je ciep�� wod� i �agodnym myd�em.

Certyfikat bezpiecze�stwa

Produkty firmy Feelz Toys s� najbardziej kreatywnymi, przyjaznymi dla �rodowiska i bezpiecznymi produktami erotycznymi dost�pnymi obecnie na rynku. Wszystkie nasze produkty posiadaj� oznakowanie CE i spe�niaj� wszystkie wymagania unijnej dyrektywy RoHS.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
64,90 z� 49,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.