Lelo Ina - Najlepszy wibrator na �wiecie!

Lelo Ina to najlepszy wibrator na �wiecie, przeznaczony dla kobiet, kt�re szukaj� czego� wi�cej. Bardzo stylowy, o nowoczesnym kszta�cie zapewni maksimum przyjemno�ci bez niepotrzebnego zamieszania. Subtelny wibrator o podw�jnym dzia�aniu dzi�ki dw�m silniczkom sprawi, �e na nowo odkryjesz najbardziej erogenne strefy swojego cia�a.

Lelo Ina posiada a� 8 zmiennych tryb�w i ka�dy z nich dzia�a tak, aby dostarcza� niezapomnianych wra�e�. Silniczki umiejscowione s� w dw�ch r�nych miejscach, dzi�ki czemu "tryb okr�ny" ("circular mode") zezwala na intensywn� stymulacj� jednej strefy, a w tym samym czasie w innej poziom wibracji jest ograniczony. Zapewnia to przep�yw niesamowitej przyjemno�ci, kt�ra bawi si� z tob�, by ostatecznie zala� Ci� uczuciem satysfakcji i b�ogo�ci. Poziomy wibracji s� bardzo zr�nicowane, aby� mog�a prze�y� podniecaj�ce chwile wedle swoich upodoba�.

Lelo Ina - Najlepszy wibrator na �wiecie!

Jaka jest Ina?

Ina, tak samo jak wszystkie produkty firmy LELO, zosta�a zaprojektowana by zaspokoi� Twoje potrzeby w ka�dej sytuacji. Stworzona z silikonu wolnego od �ywicy ftalowej zatwierdzonego przez FDA, dostarcza do 4 godzin dyskretnych wibracji, ju� po 2 godzinach �adowania!

LELO Ina jest dost�pny w 3 nowoczesnych kolorach:

 • Limonkowy
 • Pomara�czowy
 • Fioletowy

Bardzo �atwy w obs�udze

Dzi�ki intuicyjnemu interfejsowi, pr�dko��, jak i intensywno�� wibracji jest �atwa do kontrolowania �a� dzi�ki mo�liwo�ci zablokowania funkcji, bez zmartwie� mo�esz go zabra� ze sob� wsz�dzie.

Elegancja to Twoja dewiza!

Ina dost�pna jest w bardzo eleganckim opakowaniu - w at�asowej torbie, kt�ra zawiera �adowark� oraz przejrzyst� instrukcj� obs�ugi.

Zalety wibratora LELO Ina:

 • Wykonana jest z tworzyw bezpiecznych dla cia�a
 • Tworzywa PC-ABS i silikon wolny od �ywicy ftalowej
 • Wyposarzona w bateri� litowo-jonow�
 • Zapewnia a� 4 godziny przyjemno�ci po zaledwie 2 godzinach �adowania
 • 8 tryb�w stymulacji
 • Funkcje od delikatnych drga� a� do intensywnej pulsacji/li>
 • Zmys�owy, nowoczesny kszta�t
 • Stymuluje punkt G i �echtaczk�
 • Funkcja ustawienia podw�jnych wibracjii
 • Synchronizacja dla uzyskania niesamowitych mo�liwo�ci
 • �atwy w obs�udze interfejs
Lelo Ina - Najlepszy wibrator na �wiecie!

Specyfikacja:

 • Wymiary: 200 x 62 x 33 mm
 • Waga: 130g
 • Bateria: Litowo Jonowa 500 mAh 3.7 V
 • �adowanie: 2 h w 5.0 V 500 mA
 • Czas u�ytkowania: Do 4 godzin
 • Interfejs: Zmienny (8 tryb�w)
 • Wyko�czenie : Matowe/Jedwabiste
 • Tworzywa: PC-ABS / silikon bezpieczny dla cia�a
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
549,90 z� 449,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.