Masturbator Deep Throat Cup

Masturbator Deep Throat Cup zapewnia niesamowite prze�ycia. Specjalne zawory wytwarzaj� w urz�dzeniu warunki zbli�one do pr�ni, dzi�ki czemu mo�liwe jest odczuwanie niesamowitego wra�enia zasysania. Ponadto unikalny wkl�s�y kszta�t pozwoli Ci na odczuwanie niepor�wnywalnej z niczym innym ciasno�ci. Dodane do tego wibracje oraz zmys�owy d�wi�k "mlaskania" dadz� Ci uczucie, �e do�wiadczasz prawdziwego kontaktu z "g��bokim gard�em".

Masturbator Deep Throat Cup

Wewn�trzne nawil�enie

Wszystkie produkty serii TENGA s� wewn�trznie nawil�ane. P�yn nawil�aj�cy sk�ada si� z: oczyszczonej wody, gliceryny, poliakrylanu sodu, fenoksyetanolu i parabenu (w�a�ciwo�ci alergiczne testowane w Japonii).

Nowoczesna technologia

Japo�skie masturbatory TENGA to aktualnie numer 1 na �wiecie! Wysoka jako�� wykonania i elegancki design. Dzi�ki technologii XXI wieku zapewniaj� odczucia kt�rych nie zazna�e� nigdy wcze�niej. To rewolucja w dziedzinie masturbacji.

Wielokrotne u�ycie

W celu przed�u�enia funkcjonalno�ci produktu i wielorazowego u�ytku stosuj go z prezerwatyw�. W przypadku u�ytkowania bez prezerwatywy niniejszy produkt przeznaczony jest do jednorazowego u�ytku. Produkty Tenga s� specjalnie nawil�ane w �rodku, nie ma mo�liwo�ci otwierania i mycia od wewn�trz.

Deep Throat Cup Soft Deep Throat Cup Soft
Delikatne G��bokie Gard�o
Cena:
54,90 z�
79,90 z�
Deep Throat Cup Standard Deep Throat Cup Standard
G��bokie gard�o
Cena:
54,90 z�
79,90 z�
Deep Throat Cup Standard US Deep Throat Cup
Standard US

G��bokie gard�o XXL
Cena:
64,90 z�
89,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.