Masturbator Soft Tube Cup

Masturbator Soft Tube Cup zapewnia mo�liwo�� rozkoszowania si� r�norodno�ci� pieszczot - do�wiadcz delikatnego pocierania, ruchu posuwistego, ucisku i wielu innych zmys�owych wra�e�.

Dzi�ki nowej wersji mi�kkiej tulei, masz ca�kowit� swobod� w kontrolowaniu uczucia "ciasno�ci". Zmieniaj�c si�� uchwytu, w zale�no�ci od w�asnych upodoba�, sterujesz tym jak ciasna lub jak lu�na jest penetracja, kt�rej do�wiadczasz. Niesamowite odczucie daje mo�liwo�� "wyci�ni�cia sok�w" po ejakulacji.

Soft Tube Cup

Wewn�trzne nawil�enie

Wszystkie produkty serii TENGA s� wewn�trznie nawil�ane. P�yn nawil�aj�cy sk�ada si� z: oczyszczonej wody, gliceryny, poliakrylanu sodu, fenoksyetanolu i parabenu (w�a�ciwo�ci alergiczne testowane w Japonii).

Nowoczesna technologia

Japo�skie masturbatory TENGA to aktualnie numer 1 na �wiecie! Wysoka jako�� wykonania i elegancki design. Dzi�ki technologii XXI wieku zapewniaj� odczucia kt�rych nie zazna�e� nigdy wcze�niej. To rewolucja w dziedzinie masturbacji.

Wielokrotne u�ycie

W celu przed�u�enia funkcjonalno�ci produktu i wielorazowego u�ytku stosuj go z prezerwatyw�. W przypadku u�ytkowania bez prezerwatywy niniejszy produkt przeznaczony jest do jednorazowego u�ytku. Produkty Tenga s� specjalnie nawil�ane w �rodku, nie ma mo�liwo�ci otwierania i mycia od wewn�trz.

Soft Tube Cup HARD Soft Tube Cup HARD
Twarde Krzese�ko
Cena:
54,90 z�
79,90 z�
Soft Tube Cup SOFT Soft Tube Cup SOFT
Mi�kkie Krzese�ko
Cena:
54,90 z�
79,90 z�
Soft Tube Cup US Soft Tube Cup US
Krzese�ko XL
Cena:
64,90 z�
89,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.