Wibratory analne, kulki analne

W naszym seks shopie posiadamy r�nego rodzaju akcesoria erotyczne. Znajdziesz tu m.in. nak�adki wibracyjne, pier�cienie na penisa (ringi na penisa) i r�ne inne nasadki na penisa. Na szczeg�ln� uwag� zas�uguj� produkty Feelz Toys, kt�re bardzo mocno rekomendujemy wszystkim klientom!

Nak�adki wibracyjne

Wibruj�cy Pier�cie� na Penisa Wibruj�cy Pier�cie� na Penisa Feelz Toys

Mocny, ergonomiczny i wibruj�cy pier�cie� na penisa. Ten wysokiej jako�ci produkt ma unikaln� cech� - jest ni� lokalizacja cz�ci wibruj�cej. Silniczek wibratora znajduje si� pod k�tem prostym w stosunku do pier�cienia - dzi�ki temu wzmocniona zostaje stymulacja �echtaczki.. wi�cej »

Nak�adki na penisa (z wypustkami)

Nak�adki na penisa Goody Drawer Nak�adki na penisa Goody Drawer

Przezroczyste nak�adki wykonane z bardzo mi�kkiego i mocno rozci�gliwego silikonu. Je�li Twojej kobiecie sam penis ju� nie wystarcza to takie nak�adki s� idealnym pomys�em aby uzupe�ni� braki anatomiczne m�czyzny. Na�� kt�r�� z nich na penisa lub na wibrator. wi�cej »

Pearls of Pleasure Pearls of Pleasure

Szukasz czego� specjalnego, co sprawi przyjemno�� Twojej dziewczynie i Tobie? Ta nasadka jest zbudowana tak, �eby spe�nia� obydwa te �yczenia. Twoja erekcja si� wyd�u�y i wzmocni a per�y za malutkimi kolcami b�d� sprawia�y Twojej kobiecie nie wys�owion� przyjemno��. wi�cej »

Nasadka z kolcami na ca�ego penisa Nasadka z kolcami na ca�ego penisa

Te ogromne kolce umil� chwile sp�dzone w ��ku, przynios� Tobie i Twojej partnerce wiele rozkoszy. Najlepiej jak przekonacie si� o tym sami! D�ugo�� 16,5cm. Ju� dzisiaj mo�esz zaskoczy� czym� nowym swoj� dziewczyne! wi�cej »

Pier�cienie na penisa (ringi na penisa)

Love ring Love ring (zacisk erekcji)

Obr�czka podtrzymuj�ca erekcj�, po jej na�o�eniu Ty i Twoja partnerka i b�dziecie mogli si� cieszy� d�ug� i mocn� erekcj�. Penis po jej na�o�eniu jest du�o wi�kszy i grubszy. Obr�czka r�wnie� w bardzo skutecznie op�nia czas dochodzenia do orgazmu! wi�cej »

Love ring Love ring

Magiczna p�tla podtrzymuj�ca erekcj�, opracowana przez doktora Richardsa! Odt�d Tw�j penis b�dzie twardy jak ska�a dop�ki tylko zechcesz! B�dziesz go mia� pod pe�n� kontrol�! wi�cej »

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.