Nak�adki na penisa Goody Drawer

Nak�adki na penisa Goody Drawer przezroczyste nak�adki wykonane z bardzo mi�kkiego i mocno rozci�gliwego silikonu. Je�li Twojej kobiecie sam penis ju� nie wystarcza to takie nak�adki s� idealnym pomys�em aby uzupe�ni� braki anatomiczne m�czyzny. Na�� kt�r�� z nich na penisa lub na wibrator. Jej wypustki dok�adnie wymasuj� �cianki pochwy Twojej partnerki oraz jej �echtaczk�. Kupuj�c ca�y komplet 6 r�nych nak�adek oszcz�dzasz pieni�dze!

Nak�adki na penisa Goody Drawer

Doskona�y dla Pa�, kt�re uwielbiaj� stymulacj� �echtaczki!

Te ogromne wypustki umil� chwile sp�dzone w ��ku, przynios� Tobie i Twojej partnerce wiele rozkoszy. Najlepiej jak przekonacie si� o tym sami. D�ugo�� nak�adki to 4cm. R�wnie dobrze, mo�esz na�o�y� wi�cej ni� jedn� nak�adk� i da� dodatkow� rozkosz g��boko w pochw� Twojej partnerki.

Pasuj� na ka�dy rozmiar penisa/wibratora

Zobacz jakie s� rozci�gliwe. Bez problemu mo�na je na�o�y� na penisa w ka�dym rozmiarze. Dodatkowo jest to bardzo trwa�y materia�.

Idealny prezent

S� idealne na prezent, gdy� s� bardzo �adnie opakowane. Produkowane przez holendersk� firm� Scala, a pochodz�ce ze wspania�ej serii Toy-Joy, linii nowatorskich i bardzo nowoczesnych gad�et�w najwy�szej jako�ci.

UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
34,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.