Viamax Breast Control

Viamax Breast Control to najnowszy suplement diety, który umo�liwia b�yskawiczne powi�kszenie piersi. Suplement opracowany przez szwedzk� firm� BioNordica. Mocno i szybko dzia�aj�ce tabletki przynosz�ce wyra�ne i szybkie efekty.

Viamax Breast Control

Co zyskasz dzi�ki kuracji tabletkami Breast Control?

  • Powi�kszysz piersi szybko i co wa�ne, naturalnie!
  • Pierwsze efekty widoczne w pierwszych miesi�cach stosowania.
  • Poprawisz gospodark� hormon�w oraz prac� gruczo��w.
  • Przejawy PMS zostan� zminimalizowane.
  • Brak efekt�w ubocznych.
  • Sk�ad oparty tylko i wy��cznie na naturalnych substancjach (nie uzale�niaj�).

Czemu Twoje piersi nie s� idealne?

Brak r�wnowagi hormonalnej w okresie dojrzewania p�ciowego kobiety to jedna z g��wnych przyczyn ma�ego rozmiaru piersi. Nie do pomini�cia s� r�wnie� takie czynniki jak wiek czy odbyte ci��e. Wahania poziomu hormon�w mog� pot�gowa� problemy zwi�zane z wygl�dem biustu.

Kiedy piersi rosn�?

Naukowe badania dowiod�y, �e najbardziej efektywny rozw�j biustu nast�puje w momencie obecno�ci w organizmie (dojrzewaj�cych p�ciowo kobiet) zbilansowanego poziomu nast�puj�cych hormon�w: estrogenu, progesteronu, prolaktyny oraz ludzkiego hormonu wzrostu. Po okresie dojrzewania aktywno�� wraz z up�ywem lat ich poziom systematycznie spada. Naturalna mieszanka zio�owych sk�adnik�w zawartych w Breast Control pobudza wydzielnanie hormon�w odpowiedzialnych za wzrost tkanek tworz�cych piersi. Wyj�tkowy sk�ad Viamax Breast Control podwy�sza poziom aktywno�ci receptor�w estrogenu, kt�re u ka�dej kobiety s� praktycznie nieaktywne od okresu dojrzewania.

Viamax Breast Control

Breast Control vs. Operacja plastyczna

Viamax Breast Control jest idealn� i znacznie ta�sz� alternatyw� dla zabieg�w chirurgicznych. Kwestia finansowa nie jest tutaj najwa�niejsza. Przede wszystkim chodzi o uchronienie si� przed ryzykiem operacji przy uzyskaniu por�wnywalnych efekt�w.

  • bez chirurgicznych implant�w
  • bez wstrzykiwania kolagenu
  • bez b�lu i ryzyka powik�a�
Viamax Breast Control tabletki Viamax Breast Control
1 opakowanie

(90 tabletek)
Cena:
129,90 z�
Viamax Breast Control Viamax Breast Control
4 opakowania

(360 tabletek)
Cena:
389,90 z�
Oszcz�dzasz: 130 z�
Viamax Breast Control Krem Viamax Breast Control Krem
1 opakowanie

(180 ml)
Cena:
89,90 z�
Viamax Breast Control Viamax Breast Control
1 opakowanie

(90 tabletek)
+ Krem (180 ml)
Cena:
199,90 z�
Oszcz�dzasz: 20 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.