Pr��kowany cz�onek analny Feelz Toys

Pr��kowany cz�onek analny Feelz Toys to sztuczny cz�onek (dildo) o wysokiej jako�ci i funkcjonalno�ci. Ten atrakcyjny, nowoczesny i ergonomicznie zaprojektowany sztuczny cz�onek wykonany jest w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. Jest niezwykle mi�kki w dotyku, pozbawiony jakichkolwiek ostrych kraw�dzi, a jego pr��kowana powierzchnia zapewnia dodatkow� intensywn� stymulacj�. Produkt doskonale nadaje si� do u�ytku analnego.

Pr��kowany cz�onek analny Feelz Toys

Feelz Toys - najwy�sza jako��

Produkty firmy Feelz Toys to zabawki erotyczne cechuj�ce si� najwy�sz� jako�ci� wykonania jak i zastosowanych materia��w. S� one wykonane w 100% z silikonu o wysokiej jako�ci medycznej. Materia� ten jest najlepszym i najbezpieczniejszym materia�em, jaki mo�e by� zastosowany w produktach erotycznych. Ten sam materia� znajduje szerokie zastosowanie w wielu innych produktach, produkowanych na przyk�ad przez przemys� spo�ywczy i medyczny. W�a�nie dlatego wyroby sygnowane logiem Feelz Toys s� znane na ca�ym �wiecie a marka jest uznawana za �wiatowego lidera w�r�d producent�w gad�et�w erotycznych.

Feelz Toys

Dane techniczne:

    z
  • D�ugo��: 17,8 cm
  • �rednica: 3,5 cm
  • Kolor: fioletowy
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
94,90 z� 79,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.