Prezerwatywy / kondomy

Prezerwatywa lub inaczej kondom jest to przede wszystkim mechaniczny �rodek antykoncepcyjny, kt�ra ma zapobiega� niepo��danym zaj�ciom w ci���. Prezerwatywa chroni tak�e przed niekt�rymi chorobami przenoszonymi drog� p�ciow�, takimi jak: ki�a i rze��czka oraz wirus HIV.

W naszej ofercie znajduj� si� tylko najlepsze, czyli najbezpieczniejsze prezerwatywy. Mamy nie tylko r�ne rozmiary prezerwatyw (np. prezerwatywy XXL), ale tak�e prezerwatywy przed�u�aj�ce stosunek, prezerwatywy plemnikob�jcze czy prezerwatywy pr��kowane.

Prezerwatywy Super Cienkie - Pasante Xtra Sensitive Prezerwatywy Super Cienkie - Pasante Xtra Sensitive

Prezerwatywy super cienkie dla zwi�kszenia przyjemno�ci obu partner�w. Dzi�ki temu, �e wykonane s� z najwy�szej jako�ci materia��w i przy u�yciu rygorystycznej technologii produkcji prezerwatywy te s� bardzo bezpieczne zar�wno przy seksie oralnym, waginalnym jak i analnym. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Dotted - Z Wypustkami Prezerwatywy Pasante Dotted - Z Wypustkami

Prezerwatywy Dotted posiadaj� wypustki w kszta�cie kropek, wzmacniaj�c tym przyjemno�� obu partner�w. wi�cej »

Prezerwatywy Pr��kowane - Pasante Ribbed Prezerwatywy Pr��kowane - Pasante Ribbed

Prezerwatywy Pasante Ribbed s� wykonane z najwy�szej jako�ci lateksu i zawieraj� dodatkowe pr��ki. Dodatkowo nawil�one s� lubrykantem na bazie wody. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Ribs & Dots - Pr��ki i Wypustki Prezerwatywy Pasante Ribs & Dots - Pr��ki i Wypustki

Prezerwatywy Ribs & Dots posiadaj� wypustki w kszta�cie kropek oraz pr��ki, wzmacniaj�c tym przyjemno�� obu partner�w. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Mixed Flavours - Owocowa Zabawa Prezerwatywy Pasante Mixed Flavours - Owocowa Zabawa

Prezerwatywy Mixed Flavours marki Pasante to kolorowe prezerwatywy w sze�ciu unikatowych aromatach: waniliowym, truskawkowym, mi�towym, czekoladowym, jagodowym i bananowym. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Extra - Lepsze Nawil�enie Prezerwatywy Pasante Extra - Lepsze Nawil�enie

Prezerwatywy Extra zawieraj� zwi�kszon� ilo�� lubrykantu co daje wi�cej komfortu obu partnerom. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Regular - Wi�kszy Komfort Prezerwatywy Pasante Regular - Wi�kszy Komfort

Prezerwatywy Regular marki Pasante to prezerwatywy o anatomicznym kszta�cie dopasowuj�cym si� do cz�onka i pozwalaj�cy Ci na wygodne i �atwe za�o�enie prezerwatywy. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Large - Wi�kszy Rozmiar Prezerwatywy Pasante Large - Wi�kszy Rozmiar

Prezerwatywy Large s� szersze ni� normalne prezerwatywy, aby zapewni� Ci wi�kszy komfort podczas stosunku. wi�cej »

Prezerwatywy Pasante King Size - D�u�sze i Szersze Prezerwatywy Pasante King Size - D�u�sze i Szersze

Prezerwatywy Pasante King Size s� zdecydowanie szersze i d�u�sze dla wi�kszego komfortu! 20-centymetrowa prezerwatywa! Jedna z najd�u�szych na rynku! wi�cej »

Prezerwatywy Pasante Glow - �wiec�ce w Ciemno�ci! Prezerwatywy Pasante Glow - �wiec�ce w Ciemno�ci!

Prezerwatywy Glow in the Dark po wystawieniu na �wiat�o (przez ok. 15 sek.) �wiec�! Nowo�� na polskim rynku! wi�cej »

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.