Wibrator Rabbit Rouser

Rabbit Rouser najlepiej sprzedawany stymulator w tym roku! Wysoka technika w relatywnie niskiej cenie. Zaufa�o nam ju� 2000 zadowolonych klientek!

Wibrator przeznaczony dla kobiet ceni�cych sobie luksus, nowoczesnych otwartych na nowe doznania. Charakteryzuje si� najwy�sz� jako�ci� wykonania. Dzi�ki swym funkcjom spe�ni najskrytsze kobiece marzenia i zaspokoi wszelkie mo�liwe potrzeby erotyczne.

Ten gad�et rodem z gwiezdnych wojen da Ci wi�cej przyjemno�ci ni� niejeden m�czyzna.

Wibrator Rabbit Rouser

Wielofunkcyjny wibrator z pere�kami z delikatnego �elowego materia�u:

  • Osobne sterowanie g��wnym trzonem penisa.
  • Ruch obrotowy pere�ek, ca�ej g��wki penisa oraz kr�liczka!
  • Przycisk zmiany kierunku obrot�w.
  • Dwa precyzyjne regulatory obrot�w oraz drga� kr�liczka!
  • Jego d�ugo�� to 20 cm bez r�koje�ci, szeroko�� 4,5cm!

Umieszczone w �rodkowej cz�ci wibratora pere�ki, wibruj�c masuj� �cianki pochwy doprowadzaj�c do "wrzenia" ca�e kobiece cia�o. Posiada bardzo p�ynn� regulacj� mocy wibracji.

Obrotowy ruch w ka�dym mo�liwym kierunku!

Kr�liczek doskonale wypie�ci Twoj� �echtaczk� lub (po odwr�ceniu) mniejszy otworek rozkoszy. Posiada osobn� regulacj� wibrowania, mo�na go u�ywa� jednocze�nie z wibruj�cym penisem jak i osobno.

G��wka penisa wygina si� zataczaj�c ko�a, powoduje w ten spos�b doskona�� penetracj�. Posiada tak�e zmian� kierunku wibracji co dodatkowo przyczynia si� do mega orgazmu.

Wymiary:

  • d�ugo�� 20.0 cm
  • �rednica 4.5 cm
UWAGA
TYLKO TERAZ CENA:
250,00 z� 124,90 z�
100% dyskrecji

Powyższe treści dostarczyli autorzy poszczególnych artykułów, a nie właściciel serwisu. Artykuły te mogą zawierać błędy, właściciel serwisu ich nie zatwierdza i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich treść. Opisane rezultaty użytkowników są indywidualnymi osiągnięciami i właściciel serwisu nie może zagwarantować porównywalnych wyników dla wszystkich użytkowników produktu.